Specjalistyczne Gabinety Dentystyczne Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna dr n. med. Wiesław Nowakowski
Rok założenia 1984 r.


Gabinet ¶wiadczy usługi stomatologicznez zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki ze szczególnym ukierunkowaniem na leczenie schorzeń przyzębia (parodontopatii) i chorób błony ¶luzowej jamy ustnej.

Gabinet czynny codziennie:

od poniedziałku do pi±tku: 8:00 - 12:00 oraz 14:30 - 19:00
w soboty: po wcze¶niejszym uzgodnieniu telefonicznym
dr n. med. Wiesław Nowakowski
Specjalista Stomatologii Zachowawczej
i Periodontologii
dr med. Joanna Nowakowska
w trakcie uzyskiwania specjalizacji
z ortodoncji na Universita Degli
Studi w Mediolanie we Włoszech
Licznik:135635